AFO Fotografieklub

AFO is 'n fotografieklub in Pretoria wat al sedert 1953 bestaan en wat een maal per maand deur belangstellende lede bygewoon word.  Tussendeur op weeksaande en/of naweke hou ons werkswinkels of uitstappies wat sekere fotografie onderwerpe dek en dit word deur belangstellendes bygewoon.  Bywoning by die klub, werkswinkels of uitstappies is altyd uit vrye keuse.

Ons het tans 100 opbetaalde lede.  Die klub word finansieel deur jaarlikse ledebydraes ondersteun.  Ons ontmoet meestal op die eerste Maandag van elke maand, behalwe gedurende skoolvakansietyd. Hou maar altyd die Jaarprogram dop.  Dis onder "Dokumente" op hierdie webwerf.  Ons klubaande vind plaas by die NG Kerk Elarduspark se kerksaal. Klik hier vir meer detail.

Tydens elke klubaand kan lede drie beelde inskryf.  Alle beelde word by elke klubaand deur drie beoordelaars beoordeel. 

Vir projeksie van digitale beelde moet dit op 'n bepaalde manier voorberei en ingeskryf word.  Jy sal dit op hierdie webwerf kry onder "Skryf in".

Besoekers is altyd welkom en as jy belangstel om aan te sluit, klik op "Sluit aan" en jy sal al die besonderhede daarso kry.  Woon gerus eers so een of twee klubaande by om te sien of jy daarvan hou en sluit aan sodra jy beelde vir beoordeling wil inskryf .

Alle fotografieklubs is by die PSSA geaffilieer.  Dit staan vir Photographic Society of South Africa.  Dit word van AFO-lede verwag om ook lid van PSSA te word.  Lees meer oor die PSSA op die webwerf www.pssa.co.za en hoekom mens aan die PSSA behoort te behoort. 

As jy ons wil kontak, klik op "Kontak ons"